playtech slot malaysia Vdovský důchod

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod má při splnění zákonných podmínek vdova nebo vdovec.

Pro pozůstalé s trvalým bydlištěm v okrese Nový Jičín je příslušný úřad -

Okresní správa sociálního zabezpečení, Sv. Čecha 15, 741 01  Nový Jičín
Telefon: 556 769111
Úřední hodiny: Po, St – 8 - 17h, Út, Čt – 8 – 14h

Doklady:

1. Občanský průkaz
2. Oddací list
3. Úmrtní list
Při úmrtí osoby, která dosud nepobírala vlastní důchod:
Doklad o ukončení studia a potvrzení o všech zaměstnáních zemřelého