Vdovský důchod

Pokud zesnulý pracoval u velké organizace (nad 25 zaměstnanců), vyřídí za Vás mzdové oddělení podniku.

Ve všech ostatních případech:
  
Okresní správa sociálního zabezpečení, Sv. Čecha 15, 741 01  Nový Jičín
   Telefon: 556 769111
   Úřední hodiny: Po, St – 8 - 17h, Út, Čt – 8 – 14h, Pá 8 – 13h
  
Doklady: 
 

      1. Občanský průkaz
      2. Oddací list
      3. Úmrtní list
 
  Při úmrtí osoby, která dosud nepobírala vlastní důchod:
      Doklad o ukončení studia a potvrzení o všech zaměstnáních zemřelého