playtech slot malaysia Notářské řízení

Notářské řízení

Během několika týdnů Vám bude doručeno předvolání, ve kterém bude uvedeno, kdy a ke kterému notáři se máte dostavit k předběžnému dědickému řízení. Dědictví vyřizuje soudem pověřený notář.
K dědickému řízení budete potřebovat například tyto doklady:

  • - Rodné listy všech dětí zůstavitele a veškeré oddací listy zůstavitele
  • - Dohodu o zúžení společného jmění manželů či dohodu o jiné úpravě společného jmění manželů
  • - Originály závěti nebo listiny o vydědění
  • - Informace o nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí poté, co obdržíte výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), zajistěte a předložte znalecký posudek (odhad), vyhotovený soudním znalcem s určením obvyklé ceny nemovitostí ke dni úmrtí zůstavitele
  • - Stavba nezapsaná v katastru nemovitostí - geometrický plán, kterým je stavba zaměřena, kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci a event. rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního
  • - Dohodu o převodu členských práv a povinností družstevního bytu a vyjádření (sdělení) jakékoli realitní kanceláře o obvykle ceně družstevního bytu
  • - Výpis z účtů v bance, stavební spoření, penzijní připojištění - smlouvy
  • - Vkladní knížku nebo fotokopii první strany, na které je uveden vkladatel a poslední stranu s posledním zápisem
  • - Akcie, podílové listy, atd.