Pohřeb s civilním obřadem

Civilní pohřby se konají ve smuteční síni městského hřbitova v Novém Jičíně. 

Jsou zde k dispozici dvě obřadní síně - malá a velká. Malá obřadní síň slouží k rozloučení v úzkém rodinném kruhu, identifikaci nebo vystavení zesnulého. Na přání pozůstalých může být zesnulý vystaven za skleněnou přepážkou půl hodiny před začátkem obřadu. Ze zákona je dovoleno vystavení do sedmi dnů od úmrtí. Obřad může probíhat za přítomnosti řečníka nebo pouze s hudební produkcí, případně s krátkým rozloučením před závěrečnou skladbou. K obřadu se zpravidla vybírají čtyři skladby. Po obřadu jsou ostatky uloženy do hrobu nebo zpopelněny v krematoriu. Je možno zajistit obřady rovněž v jiných městech, např. v ostravském krematoriu. V případě potřeby zajišťujeme nosiče, průvod, jakož i spouštění rakve do hrobu.